Wie zijn we

In oktober 1991 staken enkele beginnende wandelaars de hoofden bij elkaar om na urenlang denken en plannen de wandelsportvereniging “De Sluisstappers” boven de doopvont te houden.

De statuten en het huishoudelijk reglement werden opgesteld en goedgekeurd. Er werd besloten om aan te sluiten bij de toenmalige federatie VWJL, nu opgegaan in “Wandelsport Vlaanderen vzw”. De club kreeg het stamnummer 286, een clubblad werd samengesteld en aan elk lid bezorgd. 

Rond de jaarwisseling telde onze club een 30-tal leden en het ledenaantal groeide gestadig. Onze eerste eigen organisatie in juni 1992 werd ondanks het wisselvallige weertoch een succes want 289 deelnemers kwamen naar de avondwandeling.. 

Begin 2015 werd de feitelijke vereniging omgevormd in een vzw.


Majolique - Baraque de Conjoux 001


Kaart van Nieuwenrode


© LV 2018